Menu

Rýchla fotogaléria

uvítanie detí 2013
Halová súťaž Svit 2014
Deň detí 2011
Kvačiansky kotlík 08.07.2023
1. ustanovujúce zasadnutie OZ 2018
Gól za život 2019
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
17.10.2022
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 22/22/010/11
Číslo 22/22/010/11
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš
Názov Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Predmet Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 17.10.2022
Dátum zverejnenia 17.10.2022
23.6.2022
Dodatok č. 17 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov
OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 212
Číslo 212
Zmluvná strana 2 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov Dodatok č. 17 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov
Predmet Dodatok č. 17 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 10.6.2022
Dátum zverejnenia 23.6.2022
8.6.2022
Zmluva o dielo
ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 4-05/2022
Číslo 4-05/2022
Zmluvná strana 2 ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 11 890.87€
Dátum uzavretia 17.5.2022
Dátum zverejnenia 8.6.2022
19.5.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Detail zmluvy 1422189
Číslo 1422189
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Cena 1 400.00€
Dátum uzavretia 2.5.2022
Dátum zverejnenia 19.5.2022
30.3.2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Detail zmluvy 211
Číslo 211
Zmluvná strana 2 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 1.3.2022
Dátum zverejnenia 30.3.2022
29.3.2022
Zmluva o zabezpečení propagácie
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Partizánska 1606, 033 01 Liptovský Hrádok
Detail zmluvy 210
Číslo 210
Zmluvná strana 2 Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Partizánska 1606, 033 01 Liptovský Hrádok
Názov Zmluva o zabezpečení propagácie
Predmet Zmluva o zabezpečení propagácie
Cena 100.00€
Dátum uzavretia 17.3.2022
Dátum zverejnenia 29.3.2022
15.3.2022
Zmluva o spolupráci
Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Detail zmluvy 209
Číslo 209
Zmluvná strana 2 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Názov Zmluva o spolupráci
Predmet Zmluva o spolupráci
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 23.2.2022
Dátum zverejnenia 15.3.2022
28.2.2022
Zmluva o dodávke plynu
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Detail zmluvy P0182/2022
Číslo P0182/2022
Zmluvná strana 2 MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Názov Zmluva o dodávke plynu
Predmet Zmluva o dodávke plynu
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 11.2.2022
Dátum zverejnenia 28.2.2022
8.2.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnica/
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok
Detail zmluvy ÚVTOS-00158/26-RK-2022
Číslo ÚVTOS-00158/26-RK-2022
Zmluvná strana 2 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok
Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnica/
Predmet Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnica/
Cena 500.00€
Dátum uzavretia 3.2.2022
Dátum zverejnenia 8.2.2022
31.1.2022
Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2022
Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielncia
Detail zmluvy 1/2022
Číslo 1/2022
Zmluvná strana 2 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielncia
Názov Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2022
Predmet Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2022
Cena 8 500.00€
Dátum uzavretia 10.1.2022
Dátum zverejnenia 31.1.2022
12.1.2022
Zmluva o dodávke plynu
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Detail zmluvy P0147/2022
Číslo P0147/2022
Zmluvná strana 2 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Názov Zmluva o dodávke plynu
Predmet Zmluva o dodávke plynu
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 23.12.2021
Dátum zverejnenia 12.1.2022
14.12.2021
Darovacia zmluva
Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 01001 Žilina
Detail zmluvy 208
Číslo 208
Zmluvná strana 2 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 01001 Žilina
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 608.98€
Dátum uzavretia 17.11.2021
Dátum zverejnenia 14.12.2021
14.12.2021
Nájomná zmluva
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23
Detail zmluvy 207
Číslo 207
Zmluvná strana 2 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23
Názov Nájomná zmluva
Predmet Nájomná zmluva
Cena 500.00€
Dátum uzavretia 9.12.2021
Dátum zverejnenia 14.12.2021
6.12.2021
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
Detail zmluvy 206
Číslo 206
Zmluvná strana 2 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
Názov Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany
Predmet Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany
Cena 30.00€
Dátum uzavretia 6.12.2021
Dátum zverejnenia 6.12.2021
1.12.2021
Dodatok č. 16 k Zmluve o dielo
OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 205
Číslo 205
Zmluvná strana 2 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov Dodatok č. 16 k Zmluve o dielo
Predmet Dodatok č. 16 k Zmluve o dielo
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 29.11.2021
Dátum zverejnenia 1.12.2021
25.11.2021
Dohoda č. 21/22/012/21
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M. M. Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 21/22/012/21
Číslo 21/22/012/21
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M. M. Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš
Názov Dohoda č. 21/22/012/21
Predmet Dohoda č. 21/22/012/21
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 22.11.2021
Dátum zverejnenia 25.11.2021
13.9.2021
Darovacia zmluva
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
Detail zmluvy 1/2021
Číslo 1/2021
Zmluvná strana 2 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 2 000.00€
Dátum uzavretia 10.9.2021
Dátum zverejnenia 13.9.2021
19.8.2021
Zmluva o dielo
Štefan Smiešny, Kvačany 81, 032 23
Detail zmluvy 3/2021
Číslo 3/2021
Zmluvná strana 2 Štefan Smiešny, Kvačany 81, 032 23
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 4 423.62€
Dátum uzavretia 19.8.2021
Dátum zverejnenia 19.8.2021
16.8.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2021
Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica
Detail zmluvy 12021
Číslo 12021
Zmluvná strana 2 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2021
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2021
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 13.8.2021
Dátum zverejnenia 16.8.2021
11.8.2021
Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve U1188/2013
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Detail zmluvy 204
Číslo 204
Zmluvná strana 2 MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Názov Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve U1188/2013
Predmet Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve U1188/2013
Cena 200.00€
Dátum uzavretia 10.8.2021
Dátum zverejnenia 11.8.2021