Menu

Rýchla fotogaléria

Kvačiansky kotlík 2013
Deň matiek 2016
Tvarožná 2013
Kvačiansky kotlík 08.07.2023
Hasičská 60-tka deti Púchov
Plameň 2015
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
3.8.2021
Zmluva o dielo
TANOT s.r.o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Detail zmluvy 2/2021
Číslo 2/2021
Zmluvná strana 2 TANOT s.r.o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 33 456.84€
Dátum uzavretia 30.7.2021
Dátum zverejnenia 3.8.2021
21.6.2021
Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Ing. Mária Hušťáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica
Detail zmluvy 203
Číslo 203
Zmluvná strana 2 Ing. Mária Hušťáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica
Názov Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Predmet Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Cena 1 200.00€
Dátum uzavretia 17.6.2021
Dátum zverejnenia 21.6.2021
14.5.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Detail zmluvy 1421214
Číslo 1421214
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Cena 1 400.00€
Dátum uzavretia 12.5.2021
Dátum zverejnenia 14.5.2021
4.5.2021
Zmluva o dielo
Štefan Smiešny, Kvačany 81, 032 23
Detail zmluvy 1/2021
Číslo 1/2021
Zmluvná strana 2 Štefan Smiešny, Kvačany 81, 032 23
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 26 681.28€
Dátum uzavretia 30.4.2021
Dátum zverejnenia 4.5.2021
19.3.2021
Zmluva o spolupráci
Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Detail zmluvy 202
Číslo 202
Zmluvná strana 2 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Názov Zmluva o spolupráci
Predmet Zmluva o spolupráci
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 17.3.2021
Dátum zverejnenia 19.3.2021
19.3.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Detail zmluvy 201
Číslo 201
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 15.3.2021
Dátum zverejnenia 19.3.2021
11.3.2021
Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Ing. Mária Hušťáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica
Detail zmluvy 200
Číslo 200
Zmluvná strana 2 Ing. Mária Hušťáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica
Názov Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Predmet Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Cena 1 200.00€
Dátum uzavretia 5.3.2021
Dátum zverejnenia 11.3.2021
25.2.2021
Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov
OZO- Liptovský Mikuláš, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 199
Číslo 199
Zmluvná strana 2 OZO- Liptovský Mikuláš, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov
Predmet Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov
Cena 21.60€
Dátum uzavretia 18.2.2021
Dátum zverejnenia 25.2.2021
3.2.2021
Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu
Archív SB s.r.o., Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 198
Číslo 198
Zmluvná strana 2 Archív SB s.r.o., Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu
Predmet Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 22.1.2021
Dátum zverejnenia 3.2.2021
27.1.2021
Dodatok č. 15 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov
OZO a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 197
Číslo 197
Zmluvná strana 2 OZO a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov Dodatok č. 15 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov
Predmet Dodatok č. 15 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 27.1.2021
Dátum zverejnenia 27.1.2021
22.1.2021
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Slovenský červený kríž územný spolok Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 196
Číslo 196
Zmluvná strana 2 Slovenský červený kríž územný spolok Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Cena 15.00€
Dátum uzavretia 21.1.2021
Dátum zverejnenia 22.1.2021
19.1.2021
DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2021, zo dňa 30.07.2021, „Budova občianskej vybavenosti, obchod rekonštrukcia"
TANOT s.r.o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Detail zmluvy 22021
Číslo 22021
Zmluvná strana 2 TANOT s.r.o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Názov DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2021, zo dňa 30.07.2021, „Budova občianskej vybavenosti, obchod rekonštrukcia"
Predmet DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2021, zo dňa 30.07.2021, „Budova občianskej vybavenosti, obchod rekonštrukcia"
Cena 34 488.70€
Dátum uzavretia 18.1.2021
Dátum zverejnenia 19.1.2021
12.1.2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnice/
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok
Detail zmluvy 195
Číslo 195
Zmluvná strana 2 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok
Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnice/
Predmet Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnice/
Cena 500.00€
Dátum uzavretia 12.1.2021
Dátum zverejnenia 12.1.2021
10.1.2021
Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 21/22/010/39
Číslo 21/22/010/39
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš
Názov Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi
Predmet Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 29.12.2021
Dátum zverejnenia 10.1.2021
6.1.2021
Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2021
Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica
Detail zmluvy 12021
Číslo 12021
Zmluvná strana 2 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica
Názov Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2021
Predmet Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2021
Cena 8 500.00€
Dátum uzavretia 4.1.2021
Dátum zverejnenia 6.1.2021
17.12.2020
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
GOLDEN HOLIDAY s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok a Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Detail zmluvy 194
Číslo 194
Zmluvná strana 2 GOLDEN HOLIDAY s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok a Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 25.11.2020
Dátum zverejnenia 17.12.2020
16.12.2020
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82
Detail zmluvy 192
Číslo 192
Zmluvná strana 2 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82
Názov Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany
Predmet Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany
Cena 23.24€
Dátum uzavretia 3.12.2020
Dátum zverejnenia 16.12.2020
16.12.2020
Zmluva o výpožičke
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Detail zmluvy 193
Číslo 193
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Názov Zmluva o výpožičke
Predmet Zmluva o výpožičke
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 26.11.2020
Dátum zverejnenia 16.12.2020
7.12.2020
Nájomná zmluva
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Kvačany
Detail zmluvy 191
Číslo 191
Zmluvná strana 2 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Kvačany
Názov Nájomná zmluva
Predmet Nájomná zmluva
Cena 500.00€
Dátum uzavretia 30.11.2020
Dátum zverejnenia 7.12.2020
6.11.2020
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
Branislav Juráň, Bc. Jana Juráňová, 032 23 Kvačany
Detail zmluvy 190
Číslo 190
Zmluvná strana 2 Branislav Juráň, Bc. Jana Juráňová, 032 23 Kvačany
Názov ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
Predmet ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 4.11.2020
Dátum zverejnenia 6.11.2020