Menu

Rýchla fotogaléria

Kvačianska raketa 2020
Kvačianska raketa 2017
Kvačiansky kotlík 2018
Kvačianska raketa 2020
Deň detí 2011
Okrsková súťaž Kvačany 2023
A
A
A

Verejné vyhlášky

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
11.4.2024
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK a nariadenie ústneho pojednávania Vonkajšie verejné osvetlenie - líniová stavby - DL
Detail dokumentu
Dátum 11.4.2024
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK a nariadenie ústneho pojednávania Vonkajšie verejné osvetlenie - líniová stavby - DL
21.1.2024
Rozhodnutie o využívaní územia - Trávniky
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Rozhodnutie o využívaní územia - Trávniky
21.1.2024
príloha k Rozhodnutiu o využívaní územia - Trávniky
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov príloha k Rozhodnutiu o využívaní územia - Trávniky
21.1.2024
Oznámenie o začatí ÚK a o nariadení ústneho pojednávania - IBV Trávniky
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Oznámenie o začatí ÚK a o nariadení ústneho pojednávania - IBV Trávniky
21.1.2024
Príloha k oznámeniu o začatí ÚK - IBV Trávniky
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Príloha k oznámeniu o začatí ÚK - IBV Trávniky
21.1.2024
Stavebné povolenie - 13991+15332 Kvačany - Dlhá Lúka - Rozšírenie NNK 12.9.2023
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Stavebné povolenie - 13991+15332 Kvačany - Dlhá Lúka - Rozšírenie NNK 12.9.2023
21.1.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - 13991+15332 Kvačany- DL - Rozšírenie NNK
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - 13991+15332 Kvačany- DL - Rozšírenie NNK
21.1.2024
Záverečné stanovisko k Plánu rozvoja VV a VK ŽSK
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Záverečné stanovisko k Plánu rozvoja VV a VK ŽSK
21.1.2024
Plán rozvoja VV a VK ŽSK - list
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Plán rozvoja VV a VK ŽSK - list
21.1.2024
Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť časti vybraných par. lokality SKUEV0192 Prosečné do národ. zoznamu území európ. významu
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť časti vybraných par. lokality SKUEV0192 Prosečné do národ. zoznamu území európ. významu
21.1.2024
Príloha - zoznam parciel Prosečné 17.2.2023
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Príloha - zoznam parciel Prosečné 17.2.2023
21.1.2024
Príloha - mapy Prosečné 17.2.2023
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Príloha - mapy Prosečné 17.2.2023
21.1.2024
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - 13991+15332 Kvačany-DL-Rozšírenie NNK 16.2.2023
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - 13991+15332 Kvačany-DL-Rozšírenie NNK 16.2.2023
21.1.2024
Stavebné povolenie 14461-Kvačany-DL-Rozšírenie NNK2 24.10.2022
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Stavebné povolenie 14461-Kvačany-DL-Rozšírenie NNK2 24.10.2022
21.1.2024
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie vodovodu - Liptovské Matiašovce
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie vodovodu - Liptovské Matiašovce
21.1.2024
Oznámenie o začatí ÚK a nariadení ústneho pojednávania 13991+15332 Kvačany - Dlhá Lúka - Rozšírenie NNK - líniová stavby
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Oznámenie o začatí ÚK a nariadení ústneho pojednávania 13991+15332 Kvačany - Dlhá Lúka - Rozšírenie NNK - líniová stavby
21.1.2024
výkres k ÚK 13991+15332 Kvačany - Dlhá Lúka - Rozšírenie NNK - líniová stavby
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov výkres k ÚK 13991+15332 Kvačany - Dlhá Lúka - Rozšírenie NNK - líniová stavby
21.1.2024
výkres k ÚK 13991+15332 Kvačany - Dlhá Lúka - Rozšírenie NNK - líniová stavby
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov výkres k ÚK 13991+15332 Kvačany - Dlhá Lúka - Rozšírenie NNK - líniová stavby
21.1.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Správa o hodnotení strategického dokumentu
21.1.2024
Žiadosť o stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia ŽSK na roky 2020-2030"
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Žiadosť o stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia ŽSK na roky 2020-2030"
Prílohy
adfa3_sprava.pdf