Menu

Rýchla fotogaléria

Kvačiansky kotlík 08.07.2023
Deň matiek 2012
Kvačiansky kotlík 2022
uvítanie detí 2018
Okresné kolo DHZ ženy Liptovský Mikuláš 2013
Plameň 2014 - krajské kolo
A
A
A

Návrhy VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
14.7.2023
Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 14.7.2023
Názov Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2019
Popis Návrh Dodatku č.4 k VZN Obce Kvačany č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kvačany
27.3.2023
Návrh Dodatku č. 3 k VZN 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Návrh Dodatku č. 3 k VZN 1/2019
Popis Návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Kvačany č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľov je Obec Kvačany.
18.11.2022
Návrh VZN č. 01/2022 o miestnom poplatku za rozvoj
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2022
Názov Návrh VZN č. 01/2022 o miestnom poplatku za rozvoj
Popis Návrh VZN Obce Kvačany č. 01/2022 o miestnom poplatku za rozvoj
18.11.2022
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2022
Názov Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2019
Popis Návrh Dodatku č. 2 k VZN Obce Kvačany č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľov je Obec Kvačany.
18.11.2022
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č.52015
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2022
Názov Návrh Dodatku č. 3 k VZN č.52015
Popis Návrh Dodatku č. 3 k VZN obce Kvačany č.52015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kvačany
18.11.2022
Návrh VZN č. 2/2022 o nájme nebytových priestorov
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2022
Názov Návrh VZN č. 2/2022 o nájme nebytových priestorov
Popis Návrh VZN č. 2/2022 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Kvačany
28.7.2021
Návrh Dodatku č. 1 k VZN 12019 o príspevok na ŠKD a ŠJ, MŠ
Detail dokumentu
Dátum 28.7.2021
Názov Návrh Dodatku č. 1 k VZN 12019 o príspevok na ŠKD a ŠJ, MŠ
Popis Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kvačany č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kvačany.
12.4.2021
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015
Detail dokumentu
Dátum 12.4.2021
Názov Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015
Popis Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Kvačany.
19.11.2020
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2015
Detail dokumentu
Dátum 19.11.2020
Názov Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2015
Popis Návrh Dodatku č. 2 k VZN Obce Kvačany č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kvačany
27.11.2019
Návrh Dodatku č.8 k VZN č. 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2019
Názov Návrh Dodatku č.8 k VZN č. 2/2013
Popis Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
11.11.2019
Návrh VZN Obce Kvačany č. 2/2019
Detail dokumentu
Dátum 11.11.2019
Názov Návrh VZN Obce Kvačany č. 2/2019
Popis Návrh VZN Obce Kvačany č. 02/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie dochádzky do materskej školy
11.11.2019
Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Kvačany č. 5/2015
Detail dokumentu
Dátum 11.11.2019
Názov Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Kvačany č. 5/2015
Popis Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Kvačany č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kvačany
11.11.2019
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015
Detail dokumentu
Dátum 11.11.2019
Názov Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015
Popis Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Kvačany.
3.7.2019
Návrh VZN č. 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 3.7.2019
Názov Návrh VZN č. 1/2019
Popis Návrh VZN Obce Kvačany č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kvačany.
28.11.2018
Návrh dodatku č. 7 k VZN Obce Kvačany č. 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2018
Názov Návrh dodatku č. 7 k VZN Obce Kvačany č. 2/2013
Popis Návrh dodatku č. 7 k VZN Obce Kvačany č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2013
9.2.2018
Návrh VZN Obce Kvačany 1/2018
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2018
Názov Návrh VZN Obce Kvačany 1/2018
Popis Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Kvačany
15.12.2017
Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 2 /2013
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2017
Názov Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 2 /2013
Popis Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 2 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
23.6.2017
Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 3/2013
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2017
Názov Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 3/2013
Popis Návrh dodatku č. 4 k VZN Obce Kvačany č. 3/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kvačany.
25.5.2017
Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Kvačany č. 2/2015
Detail dokumentu
Dátum 25.5.2017
Názov Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Kvačany č. 2/2015
Popis Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Kvačany č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
24.5.2017
Návrh VZN č. 2/2017
Detail dokumentu
Dátum 24.5.2017
Názov Návrh VZN č. 2/2017
Popis Návrh VZN Obce Kvačany č. 2/2017 o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Kvačany