Menu

Rýchla fotogaléria

Kvačianska raketa 2020
Divadlo
Deň matiek 2011
Fašiangy 2020
Deň matiek 2015
Halová súťaž Važec 2014
A
A
A

Obecný úrad

Adresa:        Obecný úrad Kvačany 100
                     032 23  Liptovská Sielnica  

Tel. číslo:     044 5597597, 0905 885989

email:          obec@kvacanylm.sk, podatelna@kvacanylm.sk

Banka: VÚB banka SK52 0200 0000 0000 2272 8342                      
IČO: 00315346                                                                                  
DIČ: 2020581431

                                                               Úradné hodiny     Prestávka

  • Pondelok   /stránkový deň/:            7.00 - 15.00       11.30 - 12.00   
  • Utorok       /nestránkový deň/:        zatvorené
  • Streda       /stránkový deň/ :           7.00 - 17.00        11.30 - 12.00  
  • Štvrtok      /nestránkový deň/:        zatvorené
  • Piatok       /stránkový deň/:            7.00 - 12.30

VÝVOZ KUKA NÁDOB V ROKU 2024

26. január 2024  23. február 2024 22. marec 2024  19. apríl 2024
17. máj 2024 14. jún 2024  12. júl 2024 09. august 2024 
06. september 2024 04. október 2024  01. november 2024    29. november 2024  
27. december 2024 
     
Vzhľadom na množiace sa problémy a sťažnosti vo vývoze TKO a separovaného zberu spoločnosť pristupuje od 1.1.2024 k opatreniam, ktorých snahou je zlepšenie fungovania samotných vývozov a triedenia druhotných surovín: 
- tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať iba v nádobách čiernej farbe a pozinkovaných 110 l nádob tzv. popolníc,
- separovaný zber plasty budú vyvážané iba v žltých kontajneroch, resp. žltých a priesvitných vreciach, 
- separovaný zber papier bude vyvážaný iba v modrých nádobách, v modrých priesvitných vreciach, resp. papier vložený v krabiciach na voľno,
 - separovaný zber sklo bude vyvážané iba v zelených nádobách.
V prípade, že obsah nádob na tuhý komunálny odpad a separovaný zber nebude zodpovedať požadovanému zloženiu, nebude nádoba/vrece vyvezená/né. 

Takto znečistené nádoby/vrecia budú označené nálepkou, bude spravená fotodokumentácia aj s popisným číslom domu.  

                                                                Do kuka nádob nepatrí drobný stavebný odpad !                                                                                                                                                                   _____________________________________________________________________________________________________________________   

  O Z N A M 

každú sobotu v čase od 08,00 do 12,00 h sa bude preberať vyseparovaný komunálny odpad v priestore za bývalou predajňou na Dlhej Lúke

Preberá sa:  * plasty - čisté, fľaše stlačené    * sklo – čisté     * papier     * železný šrot    * obnosené a nepotrebné šatstvo

Drobný stavebný odpad stavebník na vlastné náklady odvezie na zberný dvor vo Sv. Kríži alebo na firmu ISO v Liptovskom Mikuláši. Tel. čísla na ISO: 0911/600711, 0903/802063,  zberný dvor vo Sv. Kríži:  0918/258 440 (treba prísť po tlačivo na obecný úrad) 

Plagát o správnom triedení: https://envipak.sk/uploads_file_gallery/20/2018-plagat_plast+vkm+kov_OVFzc_1522146495.pdf

https://envipak.sk/media/ENVI-19021_Motivacny_plagat_A3_w.pdf