Menu

Rýchla fotogaléria

Deň detí 03.06.2023
Kvačiansky kotlík 2019
Plameň 2014 - krajské kolo
Kvačiansky kotlík 2015
uvítanie detí 2015
Deň matiek 14.05.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
18.9.2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Detail zmluvy 202307-NP-0854
Číslo 202307-NP-0854
Zmluvná strana 2 Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Názov Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Predmet Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Cena 236.70€
Dátum uzavretia 12.9.2023
Dátum zverejnenia 18.9.2023
13.9.2023
Zmluva o poskytnutí NFP.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Detail zmluvy IROP-Z302091CXP4-91-108
Číslo IROP-Z302091CXP4-91-108
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Názov Zmluva o poskytnutí NFP.
Predmet Zmluva o poskytnutí NFP.
Cena 114 400.00€
Dátum uzavretia 13.9.2023
Dátum zverejnenia 13.9.2023
10.8.2023
Zmluva o dielo
Gars s.r.o., Nová 5, Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 2 Gars s.r.o., Nová 5, Liptovský Mikuláš
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 12 900.00€
Dátum uzavretia 8.8.2023
Dátum zverejnenia 10.8.2023
4.7.2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Detail zmluvy Z-D-2023-001060-00
Číslo Z-D-2023-001060-00
Zmluvná strana 2 Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 28.6.2023
Dátum zverejnenia 4.7.2023
17.5.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Detail zmluvy 1423196
Číslo 1423196
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Cena 1 400.00€
Dátum uzavretia 28.4.2023
Dátum zverejnenia 17.5.2023
17.5.2023
Zmluva o spolupráci
Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Detail zmluvy 222
Číslo 222
Zmluvná strana 2 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Názov Zmluva o spolupráci
Predmet Zmluva o spolupráci
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 1.3.2023
Dátum zverejnenia 17.5.2023
5.5.2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave
ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
Detail zmluvy 58/LM/2023
Číslo 58/LM/2023
Zmluvná strana 2 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
Názov Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave
Predmet Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 3.5.2023
Dátum zverejnenia 5.5.2023
17.4.2023
Kúpno-predajná zmluva
Slavomír Bačkor
Detail zmluvy 220
Číslo 220
Zmluvná strana 2 Slavomír Bačkor
Názov Kúpno-predajná zmluva
Predmet Kúpno-predajná zmluva
Cena 500.00€
Dátum uzavretia 14.4.2023
Dátum zverejnenia 17.4.2023
17.4.2023
Zmluva O2
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Detail zmluvy 221
Číslo 221
Zmluvná strana 2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Názov Zmluva O2
Predmet Zmluva O2
Cena 19.00€
Dátum uzavretia 28.2.2023
Dátum zverejnenia 17.4.2023
20.3.2023
Zmluva o poskytnutí služieb ŽoPPM
INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica
Detail zmluvy 08/2023
Číslo 08/2023
Zmluvná strana 2 INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica
Názov Zmluva o poskytnutí služieb ŽoPPM
Predmet Zmluva o poskytnutí služieb ŽoPPM
Cena 6 000.00€
Dátum uzavretia 16.3.2023
Dátum zverejnenia 20.3.2023
20.2.2023
Darovacia zmluva
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
Detail zmluvy 219
Číslo 219
Zmluvná strana 2 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 500.00€
Dátum uzavretia 16.2.2023
Dátum zverejnenia 20.2.2023
15.2.2023
Darovacia zmluva
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
Detail zmluvy 217
Číslo 217
Zmluvná strana 2 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 1 000.00€
Dátum uzavretia 23.1.2023
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Zmluva o dodávke plynu
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Detail zmluvy 9107143970
Číslo 9107143970
Zmluvná strana 2 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Názov Zmluva o dodávke plynu
Predmet Zmluva o dodávke plynu
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 7.2.2023
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o zabezpečení poradenského servisu
Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 218
Číslo 218
Zmluvná strana 2 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o zabezpečení poradenského servisu
Predmet Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o zabezpečení poradenského servisu
Cena 36.00€
Dátum uzavretia 16.1.2023
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnice/
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok
Detail zmluvy 216
Číslo 216
Zmluvná strana 2 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok
Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnice/
Predmet Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnice/
Cena 500.00€
Dátum uzavretia 30.1.2023
Dátum zverejnenia 15.2.2023
20.1.2023
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany
PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82
Detail zmluvy 215
Číslo 215
Zmluvná strana 2 PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82
Názov Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany
Predmet Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 1.12.2022
Dátum zverejnenia 20.1.2023
20.1.2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov
OZO a. s., Priemyselná 2053, 031 01 liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 214
Číslo 214
Zmluvná strana 2 OZO a. s., Priemyselná 2053, 031 01 liptovský Mikuláš
Názov Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov
Predmet Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov
Cena 0.00€
Dátum uzavretia 22.12.2022
Dátum zverejnenia 20.1.2023
20.1.2023
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2023
Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23
Detail zmluvy 12023
Číslo 12023
Zmluvná strana 2 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23
Názov Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2023
Predmet Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2023
Cena 8 500.00€
Dátum uzavretia 16.1.2023
Dátum zverejnenia 20.1.2023
7.12.2022
Darovacia zmluva
Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 01001 Žilina
Detail zmluvy 213
Číslo 213
Zmluvná strana 2 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 01001 Žilina
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 523.97€
Dátum uzavretia 7.12.2022
Dátum zverejnenia 7.12.2022
17.10.2022
Zmluva o dielo
HYDROIZOL s.r.o., Ul. Garbiarska č. 905, 031 01 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 12022
Číslo 12022
Zmluvná strana 2 HYDROIZOL s.r.o., Ul. Garbiarska č. 905, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 9 637.00€
Dátum uzavretia 7.10.2022
Dátum zverejnenia 17.10.2022