Menu

Rýchla fotogaléria

DHZ 28.05.2023
Deň matiek 2012
Kvačiansky kotlík 2016
Kvačiansky kotlík 2016
Divadlo:
Jesenno-branný športový deň 2015 Liptovský Peter
A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Kvačany

Sídlo: Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica

IČO: 00315346

DIČ: 2020581431

Štatutárny zástupca: Jozef Grúň - starosta obce

e-mail: obec@kvacanylm.sk

tel. č.: 044 5597597, 0905 885989

   

     Obec Kvačany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.