Menu

Rýchla fotogaléria

Halová súťaž Važec 2016
Silvester 2018
uvítanie detí 2013
Tvarožná 2014
Halová súťaž Važec 2016
Odovzdanie potravín pre rodiny v obci r. 2014
A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Kvačany

Sídlo: Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica

IČO: 00315346

DIČ: 2020581431

Štatutárny zástupca: Jozef Grúň - starosta obce

e-mail: obec@kvacanylm.sk

tel. č.: 044 5597597, 0905 885989

   

     Obec Kvačany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.