Menu

Rýchla fotogaléria

Kvačianska raketa 2018
Kvačianska raketa 2019
Kvačiansky kotlík 2018
Skúška nových zásahových odevov
Divadlo
stretnutie dôchodcov 2018
A
A
A

Územný plán obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
21.1.2024
výkres - schéma záväzných častí
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov výkres - schéma záväzných častí
21.1.2024
výkres č. 8 - vyhodnotenie záberov na poľnohospodárskej pôde
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov výkres č. 8 - vyhodnotenie záberov na poľnohospodárskej pôde
21.1.2024
výkres č. 6 - riešenie energetiky
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov výkres č. 6 - riešenie energetiky
21.1.2024
výkres č. 5 - riešenie vodného hospodárstva
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov výkres č. 5 - riešenie vodného hospodárstva
21.1.2024
výkres č. 4 - riešenie verejného dopravného vybavenia
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov výkres č. 4 - riešenie verejného dopravného vybavenia
21.1.2024
výkres č. 3 - verejnoprospešné stavby
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov výkres č. 3 - verejnoprospešné stavby
21.1.2024
výkres č. 1 - širšie vzťahy
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov výkres č. 1 - širšie vzťahy
21.1.2024
textová časť
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov textová časť