Menu

Rýchla fotogaléria

Divadlo
Kvačianska raketa 2018
Silvester 2018
Deň matiek 2015
Deň matiek 2016
Deň matiek 2018
A
A
A

Všeobecne záväzné nariadenia

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.12.2023
Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2015
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2023
Názov Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2015
Popis Dodatok č. 4 k VZN Obce Kvačany č.5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kvačany
16.8.2023
Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 16.8.2023
Názov Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2019
Popis Dodatok č. 4 k VZN Obce Kvačany č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kvačany.
14.4.2023
Dodatok č. 3 k VZN č.1/2019
Detail dokumentu
Dátum 14.4.2023
Názov Dodatok č. 3 k VZN č.1/2019
Popis Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kvačany č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kvačany.
8.12.2022
Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2015
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2022
Názov Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2015
Popis Dodatok č. 3 k VZN Obce Kvačany č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kvačany
8.12.2022
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2022
Názov Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019
Popis Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kvačany č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kvačany.
8.12.2022
VZN č. 2/2022
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2022
Názov VZN č. 2/2022
Popis VZN č. 2/2022 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Kvačany.
8.12.2022
VZN č. 01/2022
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2022
Názov VZN č. 01/2022
Popis Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kvačany č. 01/2022 o miestnom poplatku za rozvoj
13.8.2021
Dodatok č. 1 k VZN 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov Dodatok č. 1 k VZN 1/2019
Popis Dodatok č. 1 k VZN Obce Kvačany č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kvačany.
30.4.2021
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015
Popis Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Kvačany.
8.12.2020
Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2015
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2020
Názov Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2015
Popis Dodatok č. 2 k VZN Obce Kvačany č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kvačany
13.12.2019
Dodatok č. 8 k VZN č. 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2019
Názov Dodatok č. 8 k VZN č. 2/2013
Popis Dodatok č. 8 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
27.11.2019
VZN Obce Kvačany č. 2/2019
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2019
Názov VZN Obce Kvačany č. 2/2019
Popis Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kvačany č. 02/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie dochádzky do materskej školy.
27.11.2019
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2019
Názov Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015
Popis Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Kvačany
27.11.2019
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2019
Názov Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015
Popis Dodatok č. 1 k VZN Obce Kvačany č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kvačany
19.7.2019
VZN Obce Kvačany č. 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 19.7.2019
Názov VZN Obce Kvačany č. 1/2019
Popis VZN Obce Kvačany č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kvačany.
20.12.2018
Dodatok č.7 k VZN č. 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 20.12.2018
Názov Dodatok č.7 k VZN č. 2/2013
Popis Dodatok č.7 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
12.3.2018
VZN č. 1/2018 o záväznej časti ÚPN-O Kvačany
Detail dokumentu
Dátum 12.3.2018
Názov VZN č. 1/2018 o záväznej časti ÚPN-O Kvačany
Popis Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Kvačany
30.12.2017
Dodatok č.6 k VZN Obce Kvačany č. 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 30.12.2017
Názov Dodatok č.6 k VZN Obce Kvačany č. 2/2013
Popis Dodatok č. 6 k VZN č. 2 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
14.7.2017
Dodatok č. 4 k VZN Obce Kvačany č. 3/2013
Detail dokumentu
Dátum 14.7.2017
Názov Dodatok č. 4 k VZN Obce Kvačany č. 3/2013
Popis Dodatok č. 4 k VZN Obce Kvačany č. 3/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kvačany.
13.6.2017
Dodatok č. 1 k VZN Obce Kvačany č. 2/2015
Detail dokumentu
Dátum 13.6.2017
Názov Dodatok č. 1 k VZN Obce Kvačany č. 2/2015
Popis Dodatok č. 1 k VZN Obce Kvačany č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce