Menu

Rýchla fotogaléria

Stavanie májov 30.04.2023
Kvačiansky kotlík 2014
Stavanie májov 30.04.2023
Divadlo:
Kvačiansky kotlík 2015
Plameň 2016 - okresné kolo
A
A
A

Cintoríny Kvačany a Dlhá Lúka

Na základe VZN obce Kvačany č. 1/2011, ktoré rieši prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Kvačany a zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., oznamujeme občanom, že v mesiacoch máj a jún 2022 budú na cintoríne v Kvačanoch zrušené hrobové miesta, na ktoré nie je uzatvorená nájomná zmluva a boli na nich umiestnené upozornenia už od roku 2017. Zároveň žiadame občanov, ktorí písomne požiadali na obecnom úrade o zrušenie hrobového miesta, aby toto v stanovených mesiacoch zrušili. V spomínanom čase bude na cintoríne v Kvačanoch pristavený kontajner na stavebný odpad z odstránených hrobových miest.

Obecný úrad v Kvačanoch uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta na cintorínoch v Kvačanoch a na Dlhej Lúke. V prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy sa bude postupovať podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Preto Vás prosíme, ak máte v obci nejaké hrobové miesta, zašlite nám údaje o pochovaných /meno, dátum narodenia, dátum úmrtia/, kto bude nájomcom - platiteľom / meno a adresu / a potom je potrebné nájomnú zmluvu aj podpísať. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte na tel. čísle 044/5597597 alebo e-mailom na obec@kvacanylm.sk

Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)
Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)Fotogaleria - Dlhá Lúka (bez najomnej zmluvy)