Menu

Rýchla fotogaléria

Fašiangy 2016
Okrsková súťaž Kvačany 2023
Sánkovačka 2019
Divadlo:
Kvačianska raketa 2017
Plameň 2016 - okresné kolo
A
A
A

Tlačivá

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
21.1.2024
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO
21.1.2024
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti PO
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti PO
21.1.2024
Hlásenie o sťahovaní
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Hlásenie o sťahovaní
21.1.2024
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Návrh na zrušenie trvalého pobytu
21.1.2024
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Prílohy
9b755_ol_tp.pdf
21.1.2024
Ohlásenie drobnej stavby
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Ohlásenie drobnej stavby
21.1.2024
Ohlásenie SHR
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Ohlásenie SHR
21.1.2024
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
21.1.2024
Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt
21.1.2024
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
Prílohy
422f3_pp.pdf
21.1.2024
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
Prílohy
1724e_tp.pdf
21.1.2024
Súhlas s prihlásením občana na pobyt
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Súhlas s prihlásením občana na pobyt
21.1.2024
Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
21.1.2024
Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
21.1.2024
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
21.1.2024
Žiadosť o povolenie stavby MZZO
21.1.2024
Žiadosť o povolenie stavby na cintoríne
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Žiadosť o povolenie stavby na cintoríne
21.1.2024
Žiadosť o povolenie užívania MZZO
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Žiadosť o povolenie užívania MZZO
21.1.2024
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie)
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie)
21.1.2024
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2024
Názov Žiadosť o pridelenie nájomného bytu