Menu

Rýchla fotogaléria

DHZ 28.05.2023
Kvačiansky kotlík 2016
Kvačiansky kotlík 2011
Važec 2013
Sánkovačka 2019
Deň matiek 2015

Vývoz separovaného odpadu

Vývoz plastov - štvrtok 25.4.2024, skla - piatok 26.4.2024.

Vzhľadom na množiace sa problémy a sťažnosti vo vývoze TKO a separovaného zberu spoločnosť pristupuje od 1.1.2024 k opatreniam, ktorých snahou je zlepšenie fungovania samotných vývozov a triedenia druhotných surovín: 
- tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať iba v nádobách čiernej farbe a pozinkovaných 110 l nádob tzv. popolníc,
- separovaný zber plasty budú vyvážané iba v žltých kontajneroch, resp. žltých a priesvitných vreciach, 
- separovaný zber papier bude vyvážaný iba v modrých nádobách, v modrých priesvitných vreciach, resp. papier vložený v krabiciach na voľno, 
 - separovaný zber sklo bude vyvážané iba v zelených nádobách.
V prípade, že obsah nádob na tuhý komunálny odpad a separovaný zber nebude zodpovedať požadovanému zloženiu, nebude nádoba/vrece vyvezená/né. 
Takto znečistené nádoby/vrecia budú označené nálepkou, bude spravená fotodokumentácia aj s popisným číslom domu.